ER EVEN TUSSENUIT IN BRABANT
De Ruwenberg Hotel
image

ER EVEN TUSSENUIT IN BRABANT

Met de voorjaarsvakantie er veilig tussenuit?

Kijk hier dan voor ons

arrangement

 

  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Geniet van comfort in een duurzame omgeving

De mogelijkheden om op een duurzame en bewuste manier te ondernemen zijn legio. En daarbij hoeven we tegenwoordig zeker niet meer aan comfort in te leveren. Juist daarom én omdat wij het belangrijk vinden om verder te kijken dan alleen de nabije toekomst, heeft De Ruwenberg zich hard gemaakt voor het certificaat IACC Green Star en het Green Key certificaat.

Wij kunnen met trots melden dat wij in het bezit zijn van de Gold IACC Greenstar en de Gouden Green Key. IACC staat voor International Association of conferentie centra. Met de IACC Greenstar verklaart De Ruwenberg dat ze het milieubeleid van de IACC ondersteunt en streeft naar een duurzamer en milieuvriendelijke locatie.

Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de markt van vergader- en congreslocaties . Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij er alles aan doen om de druk van onze onderneming op natuur en milieu te minimaliseren. Daarmee gaan we net een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een congrescentrum heeft ingevoerd, hoe hoger het ‘milieuvriendelijke’ niveau.

Met de volgende MVO Verklaring verklaart De Ruwenberg dat zij voldoet aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
  • Wij zijn bezig met het verduurzamen van de verlichting en het gehele hotel is voorzien van LED of energiezuinige verlichting.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk. 

Een verblijf in De Ruwenberg bevordert niet alleen uw comfortgevoel, maar ook de status van natuur en milieu! 

Sint-Michielsgestel

Vasfi Isitan
Directeur

green key

green star