1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Duurzaamheid

Nu bewust leven, zodat ook de volgende generatie optimaal kan genieten. Dit is waar de Ruwenberg voor staat. Continue zijn wij bezig met verantwoord ondernemen en stralen dit met trots uit. De Ruwenberg heeft het certificaat IACC Green Star & Green Key Gold (met dispensatie voor LED-verlichting) behaald en streeft ernaar om deze jaarlijks te behouden. Met de volgende MVO Verklaring verklaart De Ruwenberg dat zij voldoet aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk. 

1 januari 2016; Sint Michielsgestel

Richard Jouvenaar
Directeur